രാത്രി

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാജകുമാരാ
നീയെന്തിന് ഭൂമിയില്‍
മുജ്ജന്മശാപത്താല്‍
വന്നു

അസ്ത്രത്താല്‍ മുറിഞ്ഞ
കൃഷ്ണമണിയില്‍ നിന്ന്
രത്നരക്താഭമാം
കവിത

ശത്രുക്കള്‍ ചുറ്റും
എവിടെയെന്‍
അനശ്വര സത്രം

നക്ഷത്രനീല-
സ്വപ്നസാന്ദ്രമാം മിഴികളില്‍
പ്രണയസമുദ്രം നിറച്ച
കാമുകി

വീര്യം നിറച്ച
അമൃതാം
വിഷദ്രവം

നിറങ്ങള്‍
പ്രപഞ്ചമാകെപ്പടര്‍ന്നപോല്‍
തുളുമ്പും
ആകാശം

ഒമര്‍ഖയ്യാമിന്‍റെ
ജന്മനക്ഷത്രം

എന്നെ മാത്രം
സ്നേഹിച്ച
നര്‍ത്തകി

രാത്രി.


കുറിപ്പ്:
ഒരു ഗസല്‍ ലഹരിയില്‍ എഴുതിയത്.
ചിത്രങ്ങള്‍:-ഗൂഗിള്‍


Comments

This comment has been removed by a blog administrator.
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by a blog administrator.
This comment has been removed by the author.
Bipin said…
This comment has been removed by a blog administrator.
This comment has been removed by the author.
GR KAVIYOOR said…
എവിടെയൊക്കയോ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനസ്സിന്‍ പിറുപിറുപ്പുകള്‍ , ലഹരിയുടെ അവ്യക്തത തികച്ചും വരികളില്‍ നിഴലിക്കുന്നു ഇനിയും ശ്രമം തുടരുക
വന്നതിനും പറഞ്ഞതിനും വളരെ നന്ദി gr !!!
പിന്നെ
കവിതയുടെ ഭ്രാന്ത് കൂടിയ ഒരു സ്നേഹിതനെ കിട്ടിയതിന് !!!

Popular posts from this blog

കവിതയുടെ പ്രതികാരം

മുത്ത്‌

ദയാവധം